Επισημες μεταφρασεις

Για πτυχια, διπλωματα, πιστοποιητικα γεννησεως, ποινικα μητρωα, νομικα κειμενα κ.α.

Παρέχουμε πιστοποιημένες, επίσημες μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα. Παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης για επίσημη χρήση. Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02), παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις, νομικών και εταιρικών εγγράφων, πιστοποιητικών και άλλων κειμένων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε Πανεπιστήμια ή Δημόσιες Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης πιστοποιητικών γέννησης, πανεπιστημιακών πτυχίων, αναλυτικών βαθμολογιών, ποινικών μητρώων, νομικών εγγράφων, ιατρικών αναφορών και άλλων κειμένων, η μετάφραση των οποίων πρέπει να είναι επίσημη.